Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
04.07.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
100825,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
100825,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
60
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila.