Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PROVING d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
7016,49
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
7016,49
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
60
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave.