Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe UP MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe UP MUP KS