Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe Uprave policije MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
19.06.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe Uprave policije MUP-a KS