Ugovor o nabavci goriva

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
05.07.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
34732,39
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):