Ugovor o nabavci grijalica i konvektora

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Papilon d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2016
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci grijalica i konvektora za potrebe MUP-a KS.