Ugovor o nabavci hard diska za proširenje memorije na serveru

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
18.11.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci hard diska za proširenje memorije na serveru