Ugovor - o nabavci hrane za odrasle službene pse

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
Inter-com d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
05.10.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):