Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica