Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
08.02.2017
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
5
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.