Ugovor - o nabavci kancelarijskog materijala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - UP