Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata_lot 2, 3 i 5

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
36195,13
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):