Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina -

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Mujanovići d.o.o Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
07.02.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina.