Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
17.05.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2675,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
5
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2675,50
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
5
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka.