Ugovor o nabavci pogonskog goriva

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
12.06.2017
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za potrebe MUP-a KS i Uprave policije.