Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.07.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3)