Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.12.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT1)