Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda - MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):