Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Renault (LOT 7)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KARE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.11.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Renault (LOT 7)