Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje_UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
TeleGroup d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Decembar 15, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):