Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranje zaposlenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ADRIATIC osiguranje d.d. direkcija Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranje zaposlenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo