Ugovor o nabavci zaštitnih vizira

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Alibeg d.o.o Ilidža
Datum potpisivanja ugovora: 
27.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci zaštitnih vizira