Ugovor o nabavci znački za rever MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.05.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1638,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1638,00

Ugovor o nabavci znački za rever.