Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Konzorcij "KING ICT" d.o.o. Sarajevo i "KING ICT" d.o.o Zagreb
Datum potpisivanja ugovora: 
27.10.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
81871,10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
81871,10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nadogradnji mrežne insfrastrukture za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.