Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
FLACON d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode