Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Datum potpisivanja ugovora: 
15.04.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja - UP