Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje izvođenja taktičko-situacionog gađanja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Datum potpisivanja ugovora: 
10.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje izvođenja taktičko-situacionog gađanja