Ugovor o pružanju usluga keteringa

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
JU STUDENTSKI CENTAR PJ Ugostiteljstvo Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.06.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1080,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1080,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga keteringa