Ugovor - o pružanju usluga ljekarskog pregleda

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
17.12.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):