Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog

građanja iz vatrenog oružja za policijske službenike Uprave policije.