Ugovor o pružanju usluga osiguranje motornih vozila - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
EUROHOERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga osiguranje motornih vozila - UP