Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
08.01.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):