Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.06.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4)