Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke "Renault" u garantnom roku (LOT 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
GUMA M d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
13.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke "Renault" u garantnom roku (LOT 3)