Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.04.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku