Ugovor o rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
TeleNet d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1597,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
5
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1597,50
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
5
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o  rekonfiguraciji Juniper networks netscreen i SSG firewall korisnika