Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
24153,17
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
45
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
24153,17
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
45
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o rekonstruktivnim i sanacionim radovima.