Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2016
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI