Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Datum potpisivanja ugovora: 
06.02.2017
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Opel Vivaro za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.