Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA"

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2016
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA", za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.