Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o Vogoošća
Datum potpisivanja ugovora: 
14.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda.