Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o Vogoošća
Datum potpisivanja ugovora: 
14.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda