Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
BUNJO d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki.