Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW"

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2016
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW" za potrebe Uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.