Ugovor o servisiranju sistema video nadzora UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
UNILAB d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
02.04.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju sistema video nadzora UP