Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju za potrebe Uprave policije MUP-a KS.