Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju