Ugovor o sukcesivnoj nabavci higijensko potrošnog materijala UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
08.03.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj nabavci higijensko potrošnog materijala UP