Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DES s.o.o. Saajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
506,30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):