Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za mtoorna vozila (lot 6)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Bucomerc d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 30, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):